Η ψευδαίσθηση του κοίλου προσώπου

Η ψευδαίσθηση του κοίλου προσώπου

Η ανάγκη μας να αναγνωρίζουμε πρόσωπα είναι τόσο βαθεία ριζωμένη, που θα γεμίσουμε κάθε κενό χώρο προκειμένου να δούμε ένα.

Επιστροφή στα εκθέματα